Nieuw bestuur VITO geïnstalleerd

Geschreven door VITO-Nederland

Met ingang van 1 februari is het nieuwe bestuur van VITO (Vereniging van Nederlandse Inland Terminals) actief. Het bestuur bestaat uit:

  • Michel van Dijk (Voorzitter)
  • Daniel ten Ham (Secretaris)
  • Etienne Morrien (Penningmeester)
  • Willem van der Ark (Bestuurslid)

De vernieuwing van het bestuur was noodzakelijk vanwege het vertrek van een  aantal bestuursleden bij hun werkgever (als lid van VITO) of persoonlijke omstandigheden.

De afgelopen jaren heeft VITO gewerkt aan het herinrichten van de verenigingsstructuur en het opzetten van een nieuw werkprogramma. Belangrijkste aandachtspunten zijn daarbij de significante rol in Modal Shift, verduurzaming van de intermodale sector, digitalisering en kennisontwikkeling.

In ca. 40 jaar is het intermodaal vervoer in Nederland uitgegroeid tot een volwassen sector met grote maatschappelijk toegevoegde waarde voor de Nederlandse samenleving en economie. Inmiddels zijn ruim 40 terminals in Nederland actief met een gezamenlijke oppervlakte van ruim 200 ha.

Deze inland terminals leveren een significante bijdrage aan de bereikbaarheid van de economisch relevante regio’s in Nederland en hebben daarbij een groot aandeel in de modal split van containervervoer binnen Nederland. Het vervoer van de gecontaineriseerde goederen gaat grotendeels over water maar een aantal terminals biedt ook het vervoer per spoor aan. Waar dit vervoer over water of spoor door specifieke omstandigheden niet beschikbaar is, wordt als alternatief wegtransport aangeboden.

Het vervoer vindt hierbij grotendeels plaats tussen de zeehavens en de inland terminals en betreft zowel import als export. Ook zullen de inland terminals een plaats innemen in de ontwikkeling van de circulaire economie, waarbij de herkomst en bestemming van (grond)stoffen en goederen vaak binnen Nederland liggen.

Een inschatting geeft aan dat er door deze inland terminals op jaarbasis ca. 1,2 miljoen geladen containers worden verwerkt.

Inland terminals leveren diensten voor collectief vervoer van individuele ladingen. Hiervoor laten zij op eigen risico in lijndiensten binnenvaartschepen varen en treinen rijden tussen de zeehavens en hun inland terminals. Gemiddeld betreft het zo’n 100 schepen die in dit segment van de binnenvaart de actieve vloot vormen, met capaciteiten die uiteenlopen van 32 TEU tot 264 TEU Daarnaast zijn er wekelijks ca. 60 aankomst- en vertrekken van containertreindiensten binnen Nederland.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:

Secretariaat: secretariaat@vito-nederland.nl
Bestuur: bestuur@vito-nederland.nl

www.vito-nederland.nl
www.linkedin.com/company/vito-nederland

Deel dit bericht met je netwerk