De leden van VITO Nederland

Leden van VITO Nederland zijn actief betrokken bij het aanbieden van intermodale transportdiensten, waarbij goederen efficiënt tussen verschillende transportmodaliteiten worden verplaatst. Als collectief wordt er gewerkt aan het delen van kennis en ervaring, en het ontwikkelen van aanvullende services. Deze gezamenlijke inspanningen leiden tot een verbeterde logistieke keten die efficiënter en duurzamer opereert.

Daarnaast dragen de leden ook actief bij aan het uitdragen van de gezamenlijke standpunten en het ondernemen van promotie-activiteiten voor de vereniging. Door dit te doen, wordt de voordelen van intermodaal transport onder de aandacht gebracht en de zichtbaarheid van de sector vergroot.

VITO Nederland leden zetten zich in voor een sterkere intermodale dienstverlening. Door deze gezamenlijke inzet dragen ze bij aan een robuuste en duurzame logistieke keten, en versterken ze hun marktpositie. Samen maken ze een verschil in de wereld van de logistiek.

Voordelen van VITO als gesprekspartner

VITO Nederland ontsluit de kracht van samenwerking! Voor een individuele terminal kan het uitdagend zijn om voldoende tijd, mankracht en invloed te genereren op een breder sectorbeleid. VITO bundelt echter middelen, ervaring en kennis, waardoor de kracht van het collectief maximaal wordt benut. Als collectief zorgt VITO voor een grotere impact dan individueel per terminal mogelijk zou zijn geweest.

VITO biedt:

Neem contact op met VITO en help actief mee aan het vormgeven van de toekomst van de logistiek!

Onze leden

OCT Oosterhout Container Terminal

VITO Leden in kaart

Deze containerterminals ontsluiten op duurzame wijze economisch sterke regio’s met veel transport gerelateerde bedrijvigheid voor de modaliteiten scheepvaart en/of spoorvervoer. Voor maritieme containers wordt door de meeste leden het hele traject tussen verlader en zeehaven intermodaal en/ of synchromodaal aangeboden en georganiseerd.