Activiteiten

Doel vereniging:

 • Belangen behartiging leden en centraal aanspreekpunt zijn voor deze branche.
 • Gezamenlijk werken aan kwaliteitsverbeteringen van onze diensten.
 • Samenwerking met de andere ketenpartners bevorderen.
 • Op commercieel verantwoorde wijze invulling geven aan een duurzaam mobiliteitsbeleid.

Te bereiken door:

 • Het delen van kennis en ervaring tussen de leden.
 • Het “openbaar” uitbaten van een landelijk dekkend netwerk van inlandterminals
 • Het ontwikkelen van aanvullende services en ketenverbeteringen t.b.v. een sterker intermodaal product.
 • Het verrichten van promotie-activiteiten en het uitdragen van de gezamenlijke opinie

Toelatingsvoorwaarden leden:

 • Een Inlandterminal dient te beschikken over een vaste overslaglocatie, door water en/of spoor toegankelijk, binnen Nederland.
 • Ze verricht diensten voor meer dan één klant.
 • Ze functioneert als openbaar centrum dat in principe voor iedere klant toegankelijk is.
 • Ze wordt tenminste 3x per week aangelopen door een vaste intermodale lijndienst met een zeehaven of een ander economisch centrum in Europa
 • Ze vervult naast een overslagfunctie ook een actieve rol op het gebied van aanvullende logistieke dienstverlening zoals: voor- en natransport, in-/uitklaren, opslag e.d.