Vereniging van Nederlandse Inland Terminal Operators

De leden van VITO Nederland zijn logisiteke dienstverleners die de exploitatie en ontwikkeling van binnenlandse containerterminals verzorgen. 

Deze containerterminals ontsluiten op duurzame wijze economisch sterke regio's met veel transport gerelateerde bedrijvigheid voor de modaliteiten scheepvaart en/of spoorvervoer.

Voor maritieme containers wordt door de meeste leden het hele traject tussen verlader en zeehaven intermodaal en/of synchromodaal aangeboden en georganiseerd.

1oct
HCL-Heerenveen
Luchtfoto
Mepavex
P8165893
Alle terminals zijn door vrijwel dagelijkse lijndiensten verbonden met de zeehaven Rotterdam en enkelen ook met Antwerpen en/of andere economische centra in Europa.

Inland Containerterminals stellen verladers en vervoerders in staat om op een economisch aantrekkelijke en milieuverantwoorde wijze betrouwbaar goederenvervoer te realiseren.